ภารกิจผู้อำนวยการ
admin

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ ภาค ก ภาค ข ในการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 สนามสอบ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 1/2567

ภารกิจผู้อำนวยการ
admin

การอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “วินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและจิตวิญญาณความเป็นครู”