ภารกิจผู้อำนวยการ
admin

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่รัตนา ประจันตะเสน มารดานางธัชชญา ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ วัดเนินสุทธาวาส