ภารกิจรองผู้อำนวยการ
admin

อบรมเชิงปฏิบัติการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ PISA 2025 ประจำปีการศึกษา 2567 สำหรับวิทยากรแกนนำของโรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 21 แห่ง สังกัด สพป.ชลบุรี เข9 1

ภารกิจผู้อำนวยการ
admin

นิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2567 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส และโรงเรียนบ้านวังตะโก

ภารกิจรองผู้อำนวยการ
admin

ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ราษฎร์สามัคคีวิทยา” และกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี