ภารกิจผู้อำนวยการ
admin

รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2556 และ ประชุมเสริมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 24/2566