ภารกิจผู้อำนวยการ

นิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2567 โรงเรียนวัดศรีพโลทัย โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาส และโรงเรียนบ้านวังตะโก

ภารกิจรองผู้อำนวยการ

ร่วมพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน “ราษฎร์สามัคคีวิทยา” และกิจกรรมทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านโป่ง (อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ภารกิจผู้อำนวยการ

ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง โรงเรียนวัดนาเขื่อน โรงเรียนนาป่ามโนรถ โรงเรียนวัดสำนักบก โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม และโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

ภารกิจรองผู้อำนวยการ

การรายงานตัวเลือกสถานศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 จำนวน 8 อัตรา