รหัสโรงเรียน (smis)รหัสกระทรวง (10 หลัก)ชื่อโรงเรียนสหวิทยาเขต
200100001020080000สพป.ชลบุรี เขต 1หน่วยงานต้นสังกัด
200100011020080008โรงเรียนวัดบุญญราศรี”ตำหรุราษฎร์อุปถัมภ์”เมืองชลบุรี 3
200100031020080021โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรมเมืองชลบุรี 3
200100041020080018โรงเรียนวัดท้องคุ้ง ‘ไพโรจน์ประชาสรรค์’เมืองชลบุรี 3
200100051020080019โรงเรียนวัดนาเขื่อนเมืองชลบุรี 3
200100061020080016โรงเรียนนาป่ามโนรถเมืองชลบุรี 3
200100071020080017โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสรเมืองชลบุรี 3
200100081020080003โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)เมืองชลบุรี 3
200100091020080004โรงเรียนอนุบาลวัดช่องลมเมืองชลบุรี 2
200100101020080001โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเมืองชลบุรี 2
200100111020080002โรงเรียนอนุบาลวัดอุทยานนทีเมืองชลบุรี 2
200100121020080024โรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม(วิบูลย์ราษฏร์วิทยา)เมืองชลบุรี 1
200100131020080032โรงเรียนอนุบาลวัดอรัญญิกาวาสเมืองชลบุรี 2
200100141020080033โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยาเมืองชลบุรี 2
200100151020080037โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์เมืองชลบุรี 3
200100161020080022โรงเรียนวัดสำนักบกเมืองชลบุรี 3
200100181020080026โรงเรียนวัดเสม็ด(วุฒิสุนทรวิทยา)เมืองชลบุรี 1
200100191020080027โรงเรียนวัดเตาปูนเมืองชลบุรี 1
200100201020080009โรงเรียนวอนนภาศัพท์เมืองชลบุรี 1
200100211020080010โรงเรียนวัดบางเป้งเมืองชลบุรี 1
200100221020080011โรงเรียนบ้านแหลมแท่นเมืองชลบุรี 1
200100231020080012โรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรีเมืองชลบุรี 1
200100241020080036โรงเรียนบ้านหนองตะโกเมืองชลบุรี 2
200100251020080034โรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร)เมืองชลบุรี 2
200100261020080038โรงเรียนบ้านวังตะโกเมืองชลบุรี 2
200100271020080006โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกาเมืองชลบุรี 3
200100281020080007โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภาเมืองชลบุรี 3
200100291020080005โรงเรียนวัดศรีพโลทัยเมืองชลบุรี 3
200100301020080035โรงเรียนชุมชนวัดหนองรีเมืองชลบุรี 2
200100311020080039โรงเรียนบ้านช่องมะเฟืองเมืองชลบุรี 2
200100321020080041โรงเรียนบ้านหัวโกรกเมืองชลบุรี 2
200100331020080030โรงเรียนบ้านชากพุดซาเมืองชลบุรี 1
200100341020080028โรงเรียนบ้านห้วยกะปิเมืองชลบุรี 1
200100361020080013โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำเมืองชลบุรี 2
200100371020080014โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาเมืองชลบุรี 1
200100381020080015โรงเรียนวัดตาลล้อมเมืองชลบุรี 1
200100391020080025โรงเรียนพระตำหนักมหาราชเมืองชลบุรี 1
200100401020080031โรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคเมืองชลบุรี 1
200100421020080109โรงเรียนบ้านมาบลำบิดบ้านบึง 3
200100431020080110โรงเรียนบ้านโสมบ้านบึง 3
200100441020080111โรงเรียนบ้านมาบคล้าบ้านบึง 3
200100451020080087โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียวบ้านบึง 2
200100461020080106โรงเรียนบ้านหมื่นจิตบ้านบึง 3
200100471020080107โรงเรียนชุมชนบ้านหัวกุญแจบ้านบึง 3
200100481020080083โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง(อำนาจคณูปถัมภ์)บ้านบึง 1
200100491020080084โรงเรียนบ้านหนองปลาไหลบ้านบึง 1
200100501020080085โรงเรียนบ้านมาบกรูดบ้านบึง 1
200100511020080086โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟบ้านบึง 1
200100521020080076โรงเรียนบ้านเขาแรตบ้านบึง 1
200100531020080077โรงเรียนบ้านมาบไผ่บ้านบึง 1
200100541020080078โรงเรียนบ้านห้วยยางบ้านบึง 1
200100551020080079โรงเรียนบ้านเกาะไม้แหลมบ้านบึง 1
200100561020080092โรงเรียนบ้านหนองเขินบ้านบึง 2
200100571020080093โรงเรียนบ้านหนองชาก(ประโยชน์บุพการีอุทิศ)บ้านบึง 2
200100581020080082โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซากบ้านบึง 1
200100591020080080โรงเรียนบ้านโป่ง(อนิวัตต์ราษฎร์สามัคคี)บ้านบึง 1
200100601020080081โรงเรียนบ้านเขาดินบ้านบึง 1
200100611020080088โรงเรียนวัดหนองบอนแดงบ้านบึง 2
200100631020080090โรงเรียนวัดหนองยางบ้านบึง 2
200100641020080101โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว(พูลสุขสหการอุปถัมภ์)บ้านบึง 3
200100651020080105โรงเรียนบ้านป่ายุบ (บุ้นกีประชานุเคราะห์)บ้านบึง 3
200100661020080098โรงเรียนบ้านหนองปรือบ้านบึง 2
200100671020080104โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ)บ้านบึง 3
200100681020080102โรงเรียนบ้านเนินโมกบ้านบึง 3
200100691020080103โรงเรียนบ้านป่าแดง(ไชยอุปถัมภ์)บ้านบึง 3
200100711020080099โรงเรียนวัดคลองใหญ่บ้านบึง 2
200100721020080091โรงเรียนวัดอรุณรังษีบ้านบึง 2
200100731020080094โรงเรียนวัดหนองชันจันทนารามบ้านบึง 2
200100741020080095โรงเรียนบ้านตาลดำบ้านบึง 3
200100751020080096โรงเรียนบ้านบึงกระโดน (ศิริสิงห์อุปถัมภ์)บ้านบึง 2
200100761020080097โรงเรียนชุมชนบ้านอ่างเวียนบ้านบึง 2
200100781020080255โรงเรียนบ้านชากนาหนองใหญ่
200100791020080257โรงเรียนบ้านคลองสิบแปดหนองใหญ่
200100801020080256โรงเรียนบ้านคลองตะเคียนหนองใหญ่
200100811020080253โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลูหนองใหญ่
200100821020080258โรงเรียนบ้านหนองเสือช้าง (จรุงราษฎร์พัฒนา)หนองใหญ่
200100831020080259โรงเรียนวัดเฉลิมลาภหนองใหญ่
200100841020080260โรงเรียนบ้านท่าจามหนองใหญ่
200100851020080261โรงเรียนบ้านห้วยมะระหนองใหญ่
200100861020080249โรงเรียนอนุบาลหนองใหญ่หนองใหญ่
200100871020080250โรงเรียนบ้านหนองผักหนามหนองใหญ่
200100881020080251โรงเรียนบ้านห้างสูง(เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)หนองใหญ่
200100891020080252โรงเรียนบ้านหนองประดู่หนองใหญ่