ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1

รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1