วิสัยทัศน์ : “องค์กรแห่งความสุข  บริการดี  มีคุณภาพ”

 
  ค่านิยมองค์กร
(Core Values) 
   C
:   Commitment 
 (มุ่งมั่นทำงาน)
   H : Happy service (บริการด้วยไมตรี)
   O : Open Mind       (มีจิตสาธารณะ)
   N : Non – Graded  (ปฏิบัติเท่าเทียม)
   1  : First in Service & Quality  (ยอดเยี่ยมบริการและคุณภาพ)

โครงการ สแกนการอ่านนักเรียนชั้น ป.2

"อ่านได้ อ่านคล่อง อ่านรู้เรื่อง"

โดย ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 1

ผู้บริหาร :

Previous slide
Next slide
0
โรงเรียนทั้งหมด
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขยายโอกาส
0
นักเรียน
0
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ
0
บุคลากร สพป.ชบ.1

ข่าวกิจกรรม สพป.ชลบุรี เขต 1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000
Tel: 038 – 274120 , 038 – 272062   Fax: 038 – 276766
Email: saraban@chon1.go.th

News!!

การลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา (25/12/2023)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำโปรแกรมออนไลน์ "ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วม "โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ"
ขอประชาสัมพันธ์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด รวมถึงข้าราชการบำนาญ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามปฏิทินที่กำหนดดังนี้.
♦> รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567
♦> รอบที่ 2 วันที่ 20 - 29 กุมภาพันธ์ 2567
♦> รอบที่ 3 วันที่ 21 - 30 เมษายน 2567
♦> รอบที่ 4 วันที่ 21 - 30 มิถุนายน 2567
♦> รอบที่ 5 วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2567
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ https://debtclinic.obec.go.th    หรือ Line Official

This will close in 10 seconds