ข้อมูลทางการศึกษา 1/2565 (10 มิ.ย. 2565)

0
โรงเรียนในสังกัด
0
จำนวนนักเรียน
0
จำนวนข้าราชการครู

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ที่อยู่ 162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ 038-274120 / 038-272062 Fax 038-276766
E-Mail : mailbox@chon1.go.th