แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(2)
 
  วิสัยทัศน์ : “องค์กรแห่งความสุข  บริการดี  มีคุณภาพ”

 
  ค่านิยมองค์กร
(Core Values) 
   C
:   Commitment 
 (มุ่งมั่นทำงาน)
   H : Happy service (บริการด้วยไมตรี)
   O : Open Mind       (มีจิตสาธารณะ)
   N : Non – Graded  (ปฏิบัติเท่าเทียม)
   1  : First in Service & Quality  (ยอดเยี่ยมบริการและคุณภาพ)

ผู้บริหาร :

Previous slide
Next slide
โรงเรียนทั้งหมด
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขยายโอกาส
0
นักเรียน
0
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ
0
บุคลากร สพป.ชบ.1
0

ข่าวกิจกรรม สพป.ชลบุรี เขต 1

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ณ ห้องประชุม สพป. สมุทรปราการ เขต 1

การประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา เป็นระยะเวลา ๑ ปี ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ ๑ (รอบ ๖ เดือน)

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ ภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสพฐ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชลบุรี เขต 1

(เปิดรับฟังความคิดเห็น) ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000
Tel: 038 – 274120 , 038 – 272062   Fax: 038 – 276766
Email: saraban@chon1.go.th

News !!


ขอเชิญชวนท่านที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนเข้าร่วม “ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec)” ผ่านระบบออนไลน์ สำหรับรับลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ” โดยจะดำเนินการเปิดให้ลงทะเบียน จำนวน 5 รอบ ดังนี้
🔸รอบที่ 1 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567
🔸รอบที่ 2 วันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
🔸รอบที่ 3 วันที่ 21 – 30 เมษายน 2567
🔸รอบที่ 4 วันที่ 21 – 30 มิถุนายน 2567
🔸รอบที่ 5 วันที่ 21 – 30 สิงหาคม 2567
-----
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://debtclinic.obec.go.th

This will close in 10 seconds