แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(2)
 
  วิสัยทัศน์ : “องค์กรแห่งความสุข  บริการดี  มีคุณภาพ”

 
  ค่านิยมองค์กร
(Core Values) 
   C
:   Commitment 
 (มุ่งมั่นทำงาน)
   H : Happy service (บริการด้วยไมตรี)
   O : Open Mind       (มีจิตสาธารณะ)
   N : Non – Graded  (ปฏิบัติเท่าเทียม)
   1  : First in Service & Quality  (ยอดเยี่ยมบริการและคุณภาพ)

ผู้บริหาร :

Previous slide
Next slide
โรงเรียนทั้งหมด
0
โรงเรียนขนาดเล็ก
0
โรงเรียนขยายโอกาส
0
นักเรียน
0
ข้าราชการครูและบุคลากรฯ
0
บุคลากร สพป.ชบ.1
0

ข่าวกิจกรรม สพป.ชลบุรี เขต 1

ออกนิเทศ ติดตามความพร้อมในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง โรงเรียนวัดนาเขื่อน โรงเรียนนาป่ามโนรถ โรงเรียนวัดสำนักบก โรงเรียนวัดดอนดำรงธรรม และโรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร

KM Chon1

ข่าว สพฐ.ส่วนกลาง

ประกาศ / ประชาสัมพันธ์ สพป.ชลบุรี เขต 1

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี พ.ศ. 2567

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ชลบุรี เขต 1

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์สถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
162/6 หมู่ 2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  20000
Tel: 038 – 274120 , 038 – 272062   Fax: 038 – 276766
Email: saraban@chon1.go.th