ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

          วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 3/2566 ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน 2566 เพื่อรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. พร้อมแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment