ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การอบรมการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยวิทยากรจาก สสจ.ชลบุรี, ปภ.ชลบุรี, สภอ.เมืองชลบุรี และ พม.จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2567เวลา 08.30 น. ดร.เอกวัฒ […]

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทาง กลไกการพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นองค์กรจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสต้นแบบ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมและแผนปฏิรูปประเทศ ฯ

          ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบ […]