ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑   ได้เ…

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (บ้านเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2564

แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบค…

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 8

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่ว…

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ฯ
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ฯ

ประชุมผ่านระบบทางไกล การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง (Video Conference)

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 1/2564
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 1/2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564

ขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
ข่าว สพป.ชลบุรี เขต 1

ขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมิน การขอเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ