ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนฯ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลาทางการศึกษา เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนฯ

ประกาศ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่องรับสมัคร…

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง(เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลด แบบคำร้องขอย้าย / รายละเอียดตัวชี้วัด

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2/2564

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว 2/2564

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว …

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับ…

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร…