การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 5)

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับ

การรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบตอบรับ

เข้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือสดุดีพระราชทาน เหรียญลูกเสือยั่งยืน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพฯ

          วันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.เอกวั […]