ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ Video Conference และต่อด้วยการประชุมเสริมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 22/2566 เพื่อสร้างแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment