ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเงินกู้ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11/2566

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการเงินกู้ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 11/2566 โดยมีคณะกรรมการสวัสดิการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment