ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับการขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรียงลำดับการขอตั้งงบประมาณระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยมีการพิจารณาตามแนวทางการพิจารณาการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน เพื่อเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment