ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ เพื่อพิจารณาผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน

          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินบุคคลตามองค์ประกอบฯ เพื่อพิจารณาผู้เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ หน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมห้องสมุด สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment