ประชุมข้อราชการเร่งด่วนและแนวทางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจันทนี

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้อราชการเร่งด่วนและแนวทางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมข้อราชการเร่งด่วนและแนวทางแผนพัฒนาการจัดการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมจันทนี อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment