ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา 3/2564

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 3/2564 โดยได้ประชุมชี้แจงมอบนโยบายของ สพฐ. และนโยบาย สพป.ชลบุรี เขต 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยผ่านระบบ Video Conference โดยโปรแกรม Zoom

Similar Posts