ศึกษาดูงานโครงการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

          วันที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในการศึกษาดูงานโครงการทัศนศึกษา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านสหกรณ์ให้กับนักเรียนที่เป็นคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ โรงเรียนบ้านหนองชาก (ประโยชน์พุพการีอุทิศ) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment