รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

          วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 โดยขอใช้บัญชีจาก ก.ศ.จ.ชลบุรี ลงวันที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวน 4 อัตรา และใช้บัญชีตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จำนวน 26 อัตรา รวมทั้งสิ้น 30 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา 3 อัตรา การศึกษาปฐมวัย 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 6 อัตรา ภาษาไทย 7 อัตรา ภาษาอังกฤษ 7 อัตรา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 1 อัตรา และ เอกศิลปศึกษา 3 อัตรา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment