รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2556

          วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ ว่าที่ ร.ต.เกษมศานต์ อาปะโม ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับฟังและรับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 4/2556 และเวลา 09.00น. ร่วมประชุมเสริมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 23/2566 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment