ประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

          วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีศึกษานิเทศก์ บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการจัดการศึกษา กลุ่ม ICT และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment