บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีไหว้ในเทศกาลวันตรุษจีน เพื่อความเป็นศิริมงคล

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment