วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 นำโดยนายสุรพล ศรีศิลป์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และคณะ จำนวน 13 คน ศึกษาดูงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการนิเทศการศึกษา ของ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1