คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองชลบุรี

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 18.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ดร.ธัญญรัตน์ บัวพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดหนูน้อยนพมาศ งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 ของเทศบาลเมืองชลบุรี ณ บริเวณเวทีกลาง สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (สวนตำหนักน้ำ) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment