การอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 19/2566

          วันที่ 20 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต. เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ วิชาผู้กำกับสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 19/2566 มีนางสาวศรีพรรณ ชมภูหมุด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของกระบวนการลูกเสือสามัญแล้วสามารถนำไปถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้ให้กับลูกเสือที่เป็นนักเรียนในวัยที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสม ในการจัดในครั้งนี้ มีสำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี และสโมสรลูกเสือ เวิลด์มิลเลอร์ เป็นฝ่ายอบรม มีผู้สมัครเข้าอบรมทั้งสิ้น จำวน 125 คน ณ ค่ายลูกเสือสวนปรีชา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment