ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.เนตรทราย กังวานพณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี

          วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเนตรทราย กังวานพณิชย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ย้ายไปรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment