ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมจันทนี

          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment