แสดงความยินดี กับ นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชบ.1

          วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางช่อชะบา ชื่นบาน ผู้อำนวยการ สพป.ระยอง เขต 1 พร้อมคณะที่มีแสดงความยินดี กับ นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment