ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนและพบปะ ทักทาย ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนวัดใหม่เกตุงาม พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนและพบปะ ทักทาย ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อไป โดยมีนางสาวชนิตว์พร ชมกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment