ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียน และพบปะ ทักทาย ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนและพบปะ ทักทาย ครูและนักเรียน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีนางสาวเฌอลินดา ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาค ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment