ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันลอยกระทง

          วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วย ดร.ดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 นางสาวศรีพรรณ ชุมภูหมุด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและศึกษาในสังกัด และเครือข่ายฯ ลงพื้นที่ออกตรวจสถานที่สุ่มเสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเทศกาลวันลอยกระทง ตามแหล่งมั่วสุมต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment