ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่รัตนา ประจันตะเสน มารดานางธัชชญา ประจันตะเสน ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ วัดเนินสุทธาวาส

          วันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่รัตนา ประจันตะเสน มารดานางธัชชญา ประจันตะเสน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ วัดเนินสุทธาวาส อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment