ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา และรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

          วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.19 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีกับนางรัศมี ฉิมขันธ์ ในการย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา นางรวีวรรณ นุชปาน และนายกานต์ เกตุจินากูล เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment