ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 9

          วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 11.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางศรีพรรณ ชุมภูหมุด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2567 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธานในพิธี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment