รายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 พร้อมปฐมนิเทศ โดยมีข้าราชการครูบรรจุแต่งตั้ง จำนวน 28 อัตรา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาปฐมวัย 5 อัตรา ภาษาไทย 4 อัตรา ภาษาอังกฤษ 9 อัตรา คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เทคโนโลยีทางการศึกษา 3 อัตรา พลศึกษา 3 อัตรา วิทยาศาสตร์ 2 อัตรา และศิลปศึกษา 1 อัตรา พร้อมทั้งปฐมนิเทศและข้อคิดแนวทางในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment