รับชมรายการพฤหัสเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2556 และ ประชุมเสริมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 24/2566

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ร่วมรับฟังและรับชมรายการพฤหัสเช้าาข่าว สพฐ.ครั้งที่ 5/2556 และเวลา 09.00น. เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 24/2566 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment