พิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี สำหรับผู้บริหารและครู ประจำปี พ.ศ. 2566

          วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาคัดเลือกคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรม สร้างสรรค์คนดี สำหรับผู้บริหารและครู ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นตัวแทนเข้าการรับคัดเลือกในระดับเขตตรวจราชการที่ 8 ณ ห้องประชุมจันทนี และห้องสมุด สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment