ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 9 สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 9 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 2 จำนวน 9 ราย ณ วิว@วังน้ำเขียว รีสอร์ท อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายวิสูตร เจริญวงษ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 และดร.วรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ ในครั้งนี้ด้วย

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment