ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 10/2566

          วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ดำเนินการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 10/2566 โดยมีนายเต็ม เสืออ่วม ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมพิจารณาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการบริหารงานบุคคลของ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment