ประชุม ทีมบริหาร สพป.ชลบุรี เขต 1 เพื่อร่วมหารือ ศึกษาแนวทางปฎิบัติงาน

          วันที่ 9 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุม กับทีมบริหาร สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฯ และผู้อำนวยการกลุ่ม เพื่อร่วมหารือ ศึกษาแนวทางปฎิบัติงาน ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment