ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2567 มีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1

          วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2567 มีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบแนวทางการขับเคลื่อนการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาตรการเร่งรัดและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร ประกาศตนเป็นหน่วยงาน ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในสังกัด “ไม่รับ” ของขวัญของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ทุกเทศกาล ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment