ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2566

          วันที่ 27 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2566 มีรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการเร่งด่วน พร้อมรับนโยบายเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 และจัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1
อัลบั้มภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 6/2566

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment