ประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566

          วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สพป.ชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 2/2566 มี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมเข้าประชุม เพื่อรับมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการ อวยพรวันเกิด แสดงความยินดีต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่และบรรจุเข้ารับราชการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment