ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567

         วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบภาค ก และภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งจะดำเนินการสอบภายในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และกำชับให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความรอบคอบและระมัดระวังให้เป็นไปตามวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment