ประชุมการบริหารจัดการอัตราจ้าง ตำแหน่งธุรการโรงเรียน งานบริหารงานบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมประธานสหวิทยาเขตในสังกัด มีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ประธานสหวิทยาเขตในสังกัดและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับการบริหารจัดการอัตราจ้างผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งธุรการโรงเรียน งานบริหารงานบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment