ประชุมกรรมการมูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องห้องสมุด สพป.ชลบุรี เขต 1

          วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมกรรมการมูลนิธิการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดชลบุรี มีคณะกรรมการ จำนวน 13 ท่าน เข้าร่วมประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องห้องสมุด สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment