นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

          วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ได้ออกนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2566 เพื่อติดตามความพร้อม และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมและเป็นกำลังใจให้คุณครู และนักเรียน

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment