นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา

          วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 11.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ดำเนินการนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริหารการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ซึ่งเข้าฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ระหว่างวันที่ 16 – 27 ตุลาคม 2566 โดยให้ข้อคิดและคติพจน์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหาร เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ณ ห้องปฎิบัติการผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment