นำทีมบริหาร สพป.ชลบุรี เขต 1 ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM ระยะที่ 2

          วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแนะนำทีมบริหาร สพป.ชลบุรี เขต 1 พร้อมทั้งบรรยายกลยุทธ์และนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้ตามสภาพจริง (Authentic Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สพป.ชลบุรี เขต 1

Like this article?

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Leave a comment